Need help? Check out our Support site, then


diensten activeren onder sharing

  1. Bij de beschikbare diensten onder het kopje Sharing probeer staat de google translator. Het lukt mij echter niet deze te activeren. Het lukt wel deze dienst te slepen naar geactiveerde diensten. Maar op mijn blog werkt het niet. Wat doe ik verkeerd

    The blog I need help with is oosterboertje.wordpress.com.

  2. This is an English language support forum. Please post to the support forum for your language here:
    Nederlands (Dutch): http://nl.forums.wordpress.com

Topic Closed

This topic has been closed to new replies.

About this Topic

Tags

No tags yet.