Need help? Check out our Support site, then


Frigöra en befintlig blogg till en ny användare

  1. Jag har flera bloggar på samma konto, Zoffe.
    Jag behöver frigöra bloggen Kungoverlivet helt ifrån Zoffe kontot då det är en förening jag skriver för och vill inte ha den kopplad till mitt privata wordpresskonto.

    Jag vill inte byta adress på http://www.kungoverlivet.wordpress.com utan bara registrera ny ägare till bloggen.

    Hur gör jag?

    The blog I need help with is meusohana.wordpress.com.

Topic Closed

This topic has been closed to new replies.

About this Topic

Tags

No tags yet.