Need help? Check out our Support site, then


Tema "Vaksamhet"

  1. Jag har Vaksamhet som tema och vill ändra font och color på titeln till inlägget. Detta går inte. Har jag någon nytta av CSS med detta tema?

    http://cobra.wordpress.com

    The blog I need help with is cobra38.wordpress.com.

Topic Closed

This topic has been closed to new replies.

About this Topic

Tags