Need help? Check out our Support site, then


Typekit fonts

  1. Hej!
    Försökt använda Typekit fonts i min blogg "Tema Vigilance - Vaksamhet" för att ändra fonts på inläggets överskrift? Går det att köra Typekit Fonts i detta tema???

    http://cobra38.wordpress.com

    The blog I need help with is cobra38.wordpress.com.

Topic Closed

This topic has been closed to new replies.

About this Topic