Need help? Check out our Support site, then


When I enter my blog an danger alert pops up - nobody can enter my blog

  1. Denna varning kommer upp när man går in på min blogg:
    "Fara – skadlig programvara har upptäckts!
    Google Chrome har blockerat åtkomsten till den här sidan på mammamaries.wordpress.com.
    Innehåll från http://www.swfcabin.com, en känd distributör av skadlig programvara, har infogats på den här webbsidan. Om du besöker den här sidan nu är det mycket troligt att din dator drabbas av skadlig programvara."

    The blog I need help with is mammamaries.wordpress.com.

Topic Closed

This topic has been closed to new replies.

About this Topic